Indlæg

Hvidovre kommune får næse

hvidovre

Hvidovre kommune har ikke levet op til persondataloven.

Meget beklageligt. Det er beskeden fra Datatilsynet til Hvidovre Kommune, der i flere tilfælde har offentliggjort cpr-numre på kommunens hjemmeside.

“Hvidovre Kommunes behandling af personoplysninger har efter Datatilsynets opfattelse ikke levet op til kravet om fornødne sikkerhedsforanstaltninger i persondatalovens1 § 41, stk. 3,” skriver tilsynet i sin afgørelse om sagen, som startede i 2013.

Som i andre sager om brud på loven om persondata slipper den offentlige myndighed med en påtale. Læs mere