Lean UX: Fire fordele og en bagdel

Et nyt buzzword er dukket op på den digitale scene. Lean UX  hedder metoden, der kan være med til at styre digitale udviklingsprocesser frem mod et bedre resultat.

Den nye projektledelses-filosofi tager udgangspunkt i en agil tankegang, hvor der er plads til at teste og ændre konceptet helt fra starten af forløbet.

Formålet er at ramme så præcist som muligt og undgå blindgyder i en digital udviklingsproces, hvor verden og brugerne kan nå at forandre sig flere gange fra start til slut.

Den nyeste viden om Lean UX bliver hvert år præsenteret i New York på konferencen Lean UX New York City.

Her var en af deltagerne Bjørn Axelsen fra virksomheden Fagkommunikation.

Webprojektledelse.dk har bedt Bjørn sammenfatte, hvad han hørte og lærte på konferencen, som fandt sted i midten af april 2015.

Her er fire fordele og en bagdel.

Fordel nr. 1: Hurtig test af ideer

At man får mulighed for at afprøve ideer allerede i starten af forløbet ved at få hurtig feedback fra brugerne. Ved at lave en miniudgave af sitet i begyndelsen af projektet, kan man teste og rykke videre på et mere solidt grundlag. Brugerne bliver spurgt, om de har er et behov for det, man tilbyder – før man tager næste skridt. Metoden afslører, om platformen skaber reel værdi, enten i form af mere omsætning, større tilfredshed eller andre former for konkret udbytte.

Fordel nr. 2: Løbende tilpasning til markedet

Amazon er en af de store spillere, der arbejder med Lean UX. Amazon har et løbende test-setup som betyder, at de tester live på rigtige brugere  når de laver en ændring f ex i indkøbs-flowet. Amazon leder måske 10 procent af brugerne ind i det ændrede setup og kan se, om de køber mere eller mindre end i det gamle. Ellers har metoden bredt sig til en både små og store IT-områder og helt ind i bilindustrien, hvor er ellers er lange produktionstider. Nye biler kræver softwareopdatering, og her arbejdes med Lean UX for at sikre at man hurtigt kan tilpasse produkterne efter markedet.

Fordel nr. 3: En fejl er ikke en fiasko

Lean UX bygger på, at alle har lov til at komme med alle ideer, og at kulturen i organisationen eller virksomheden tillader at man begår fejl.  Det er ikke er en fiasko at noget mislykkes, men kun at man fortsætter med en løsning, som har vist sig at ramme forkert når man tester den.

Fordel nr. 4: Organisationen kan håndtere forandringer

Metoden passer godt i en tid, hvor teknologien og forretningsmodellerne ændrer sig konstant. Med internettet sker forandringer utrolig hurtigt – og her kan Lean UX være et redskab, som gør at organisationen kan håndtere forandringerne. Systemet betyder ikke at man skal arbejde hurtigere, men smartere.

Bagdelen: Ingen tryghed

Har man behov for tryghed og for at kunne overskue en proces fra start til slut, er Lean UX ikke den rigtige vej at gå. Ikke alle synes at det sjovt at arbejde agilt. Det er ligesom med storrumskontoret: Enten synes man det er fedt eller ufedt. Deltagerne i projektet skal være indstillet på, at metoden nedbryder rammer og siloer i organisationen.

Læs om royalista.com, som er udviklet i en Lean UX projektform

Læs mere i bogen “Lean UX”

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar